Revinex Flex 2006
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Revinex Flex 2006

Dvojzložkový flexibilný cementový hydroizolačný systém, vhodný na použitie v styku s pitnou vodou

79,90 € 34 kg

79,90 € S DPH

66,58 € Bez DPH

check Skladom
Popis

Popis    

Dvojzložkový cementový hydroizolačný systém, ideálny pre aplikácie vyžadujúce flexibilitu.
Vhodné pre použitie v kontakte s pitnou vodou, podľa. na Ref. č. 30/013/000/68/07-01-2021

Oblasti použitia 

 • Nádrže na pitnú vodu
 • Povrchy pod dlažbu v bazénoch, balkónoch, terasách, plochých strechách, vlhkých miestnostiach (kúpeľne, kuchyne a pod.)
 • Šachty, silá, kvetináče
 • Pivnice a podzemné steny, vnútorné alebo vonkajšie

Vlastnosti - Výhody  

 • Ponúka hydroizoláciu a dlhodobú ochranu vodorovným a zvislým konštrukčným povrchom
 • Zvýšená flexibilita – ideálne pre povrchy, ktoré sú vystavené kontrakciám, rozťahovaniu a vibráciám
 • Pozoruhodná priľnavosť na mnohých typoch podkladov, ako je betón, cementové potery, tehly, kov, sadrokartónové dosky, polyester, keramika
 • Chráni betón pred karbonatizáciou a zabraňuje korózii oceľovej výstuže
 • Odoláva kladnému a zápornému hydrostatickému tlaku
 • Prepúšťa vodnú paru
 • Premosťuje trhliny a utesňuje póry alebo dutiny
 • Odolný voči splaškovej vode
 • Chráni pred podzemnou migráciou radónu a chloridov
 • Ekologické a užívateľsky prívetivé
 • CE certifikované podľa podľa EN 1504-2
 • Testované a hodnotené z hľadiska vhodnosti pre styk s pitnou vodou v  – Spĺňa požiadavky smernice (ΕU) 2020/2184 Európskeho parlamentu a Rady (DWD), na použitie v kontakte s pitnou vodou pri okolitých teplotách a pre nádoby s maximálnym pomerom povrchu k objemu 0,5 dm-1 (objem nádoby >1m 3 )

Príprava podkladu:

Cementové podklady -  je potrebné pripraviť mechanicky ak je to potrebné pomocou abrazívneho otryskania, aby sa odstránilo cementové mlieko, vyhladili nerovnosti, otvorili sa póry a vytvorili sa podmienky pre optimálnu priľnavosť. Voľný drobivý materiál a slabý betón musia byť úplne odstránené (napr. kefou alebo použitím vhodnej brúsky a vysávača s vysokým sacím tlakom) a povrchové chyby, ako sú diery a dutiny, musia byť úplne odhalené.

Opravy podkladu, vyplňovanie škár, dutín a vyrovnávanie povrchu sa musia vykonávať pomocou vhodných opravných prostriedkov, ako je nezmršťujúca sa vláknami vystužená cementová opravná malta Neorep®. Existujúce konštrukčné škáry a trhliny väčšie ako 0,4 mm sa otvoria pozdĺžne v tvare V v hĺbke cca 3 cm a potom naplnia materiálom Neorep.


Ak je viditeľná zoxidovaná výstuž, odporúča sa použiť konvertor hrdze Neodur® Metalforce (po odstránení uvoľnenej hrdze) a následne aplikovať antikoróznu maltu Ferorep®. Tieto miesta budú neskôr tiež prekryté Neorepom®.

Na miestach, kde dochádza k prúdeniu vody, sa odporúča použiť Neostop® pred aplikáciou Neorepu®.

Pred aplikáciou Revinex® Flex 2006 musí byť podklad čistý a zbavený prachu, oleja, mastnoty, špiny, machu alebo akéhokoľvek zle priľnavého materiálu. Povrch by mal byť čo najrovnejší a najhladší.

Základný náter: Betónové povrchy musia byť dôkladne nasýtené vodou. Aplikácia hydroizolačného systému sa musí začať po dosiahnutí stavu nasýteného suchého povrchu (SSD), bez akéhokoľvek zhlukovania vody. Alternatívne sa navrhuje povrch napenetrovať valčekom kopolymérnou emulziou  Revinex® zriedenou vodou v pomere 1:4 (revinex:voda).

Miešanie - aplikácia:

Pred aplikáciou sa postupne pridáva zložka A (prášok) ku zložke B (tekutina) vo vopred stanovenom pomere (24A :10B) a zmes sa dôkladne premieša nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, kým je homogénna. Zmes je na začiatku aplikovaná vo všetkých rohoch, vystužená sklotextilnou sieťovinou odolnou voči zásadám (nanášanie dvoch vrstiev „mokré do mokrého“ so sieťovinou medzi nimi) a súčasne v jednej vrstve na celé vodorovné a/alebo zvislé plochy štetkou alebo hladkou stierkou. 

Hneď po vytvrdnutí prvej vrstvy cementovej hydroizolácie a po miernom nasýtení vodou druhá vrstva Revinex® Flex 2006 sa aplikuje vo vertikálnom alebo inom smere ako predchádzajúca vrstva.

V prípade potreby sa každá ďalšia vrstva nanáša rovnakým spôsobom. Hrúbka každej vrstvy by nemala presiahnuť 1 mm, aby sa zabezpečilo správne vytvrdnutie materiálu. Pre zvýšenú odolnosť proti roztrhnutiu sa odporúča, aby bol systém dôkladne vystužený sklotextilnou sieťovinou odolnou voči zásadám.

Po nanesení finálneho náteru je vhodné chrániť ho pred vonkajšími poveternostnými vplyvmi (priame slnečné žiarenie, vietor, dážď a mráz) po dobu 3-5 dní.

Postrehy-poznámky:

Počas miešania nepridávajte vodu ani iné inertné materiály

• Systém by sa nemal aplikovať za mokra, alebo ak sa očakáva, že počas doby vytvrdzovania prevládajú daždivé/mokré podmienky.

• Odporúča sa nechať Revinex® Flex 2006 vytvrdnúť 5 až 8 dní pred pretieraním, pokládkou obkladačkami alebo inými nátermi.

• Nádrže na vodu by sa mali naplniť vodou po uplynutí minimálne 7-10 dní
(v závislosti od prevládajúcich poveternostných podmienok) od nanesenia finálnej vrstvy. Voda použitá na prvé naplnenie nádrže by sa mala vypustiť.

• Systém by nemal byť aplikovaný na cementové podklady, ktoré nie sú dostatočne vyzreté. 

 

 

 

 

 

Tabuľka dát
138160000
7208323068407
Miešací pomer (podľa hmotnosti)
24:10
Čas schnutia (25 °C)
8 - 10 hodín pre jednu vrstvu
Spotreba
2-2,5 kg/m2 pre dve vrstvy
Balenie
34 kg balenie (Zložka A 24 kg + Zložka B 10 kg)
Aplikačné náradie
Maliarska štetka, hladká stierka
Podmienky aplikácie
Teplota: +5°C min. / +35°C max
Teoretická spotreba balenia
14 - 15 m2 pre dve vrstvy
Doba spracovateľnosti (pri 20°C)
30 minút
Farba
šedá