CHEMICKÝ ODOLNÝ NÁTER PRE ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

CHEMICKÝ ODOLNÝ NÁTER PRE ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD

Výhody

Náterové hydroizolačné hmoty vytvárajú hladký a ľahko udržiavateľný povlak na povrchu. Natieranie nádrží systémom neotex zabráni prenikaniu vody z a do nádrže. Ponúkame hydroizolačné hmoty, ktoré je možné použiť na na natieranie bazénov, technických nádrží na vodu, nádrží na pitnú vodu, ale aj miest vystavených chemikáliám, napríklad čističiek odpadových vôd.

Spoločnosť

slogan 60 ROKOV.png

Dostupné riešenia

NEOPOX CR - epoxidový hydroizolačný systém s vyskokou chemickou odolnosťo. Určený na hydroizoláciu nádrží a iných povrchov vystavených chemikáliám, kyselinám, zásadám, petrochemikáliám (nepoužívať pre bezolovnaté benzínové nádrže). Môže byť použitý v šachtách, čistiarňach odpadových vôd, úpravniach vody, vodárenských spoločnostiach 

Neopox CR
Skladom
Neopox CR je hydroizolačný epoxidový systém bez rozpúšťadla s vysokou chemickou odolnosťou. Je určený na natieranie nádrží a iných povrchov vystavených chemikáliám, kyselinám, zásadám, petrochemickým výrobkom (nepoužívajte pre bezolovnaté benzínové nádrže). Môže byť použitý v šachtách, čistiarňach odpadových vôd, žumpách,  úpravniach vody, vodárenských spoločnostiach.
Balenie obsahuje súpravu (zložka A podklad a zložka B tvrdidlo)
189,00 €